Techninė informacija

Pastatų sandarumo tikrinimas. Įranga, kodėl to reikia ir kaip tai daroma.

Naujienos Lietuvoje

Sandarumo testas yra būtinas norint gauti A, A+ ir A++ klasės pastato energetinio naudingumo sertifikatą. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą dėl statybos techninio reglamento str. 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, nuo 2018 - ųjų metų išduodami statybos leidimai tik A+ ir A++ energinio naudingumo pastatams. Reikiamo sandarumo pasiekimas yra nemenka užduotis, o be specialios įrangos – beveik neįmanoma.

Norėdami išmatuoti pastato sandarumą, profesionalūs pastatų energetinio efektyvumo auditoriai naudoja kalibruotas pučiančias duris. Be abejonės, įranga gali būti naudojama ne tik naujos statybos pastatams tikrinti.

Norėdami išmatuoti pastato sandarumą, profesionalūs pastatų energetinio efektyvumo auditoriai naudoja kalibruotas pučiančias duris. Be abejonės, įranga gali būti naudojama ne tik naujos statybos pastatams tikrinti. Keletas priežasčių, kodėl pučiančių durų matavimas yra labai naudingas ne tik naujai pastatytiems, bet ir senesniems pastatams:

  • Dėl pagerėjusio pastato sandarumo sutaupoma ženkliai daugiau šiluminės energijos.
  • Išvengiama drėgmės kondensavimosi problemų (rasos taškų).
  • Pašalinamas diskomfortas dėl šalto oro judėjimo. Pavyzdžiui iš po nesandarių durų.
  • Nustatoma ar reikalingas ir kokio galingumo reikalingas rekuperatorius komfortabilioms gyvenimo sąlygoms pasiekti.

 

Kaip veikia pučiančios durys

Paprastai tariant, pučiančios durys yra galingas ventiliatorius, įmontuotas į fasadines duris. Ventiliatoriaus pagalba oras yra traukiamas arba pučiamas į patalpą. Taip yra sukuriamas slėgių skirtumas tarp pastato vidaus ir išorės. Jei oras yra traukiamas iš pastato, tuomet lauke susidaro viršslėgis (vidaus atžvilgiu) ir oras yra stumiamas į pastato vidų per visas nesandarias vietas. Vėliau dūmų generatoriaus arba termovizoriaus pagalba galima vizualiai pamatyti defektus.

Visą pučiančių durų sistemą sudaro kintamo dydžio rėmas, kuris įstatomas į duris, kintamo greičio ventiliatorius, tikslus manometras, skirtas matuoti slėgių skirtumui ir elektronika su programine įranga.

Reikėtų išskirti dviejų tipų pučiančias duris: kalibruotas ir nekalibruotas (nekalibruojamas). Labai svarbu, kad auditorius naudotų pučiančias duris, turinčias galiojantį kalibravimo sertifikatą, kadangi matavimų rezultatai gaunami naudojantis nesukalibruota įranga yra nepatikimi ir įstatymiškai netinkami.

Tokia įranga gauti matavimo rezultatai negalioja energetiniam pastato sertifikatavimui. Kitaip sakant, tokios pučiančios durys gali būti naudojamos tik nesandarumų nustatymui, tačiau negalėsite sužinoti ar Jums reikalingas papildomas sandarinimas, ar vėdinimas. Duomenys gauti matuojant su sukalibruotomis pučiančiomis durimis yra patikimi ir išsamesni.

 

Pučiančių durų testas

Prieš atliekant matavimą ir matavimo metu, patalpų savininkui rekomenduojama imtis sekančių veiksmų:

  • Jei pastato šildymui naudojate kietą kurą, tuomet prieš atliekant matavimą reikia išvalyti pečių ir židinį. Pašalinti visas anglis ir pelenus.
  • Prieš matavimą reikia uždaryti visas fasadines duris ir langus, o visas vidines duris atidaryti. Taip pat uždaryti visas orlaides, užsandarinti ventiliacines angas, kaminų sklendes ir visas vietas, pro kurias oras gali laisvai judėti iš lauko į vidų.
  • Pasiruoškite su matavimą atliekančiu ekspertu apeiti visas patalpas ir patikrinti visas vietas, atidaryti įmontuotas spintas, spinteles. Taip pat palėpes, nenaudojamas patalpas ir t.t.
  • Matavimas trunka apie valandą arba net ilgiau, priklausomai nuo sudėtingumo.
  • Atliekant naujo pastato matavimą, rekomenduojama pasidaryti pirmą matavimą dar prieš visas apdailas. Tokiu būdu bus daug greičiau ir paprasčiau surasti tvarkytinas vietas. Taip pat, suradus nesandarumus, nereikės gadinti apdailos darant pataisymus.

Viską atlikus teisingai, iškart bus akivaizdus skirtumas, o finansinė nauda juntama jau pirmaisiais šildymo mėnesiais.

Apie mus